REŠENJA

USKLAĐENOST SA GDPR-OM


GDPR je stupio na snagu 25. maja 2018. godine i od tog datuma se primenjuje na fizička i pravna lica sa prebivalištem u Evropskoj Uniji. Pod određenim uslovima GDPR ima primenu i u Srbiji. Ovom direktivom se uvode različiti izazovi u vezi sa zaštitom podataka za preduzeća širom sveta.

GDPR - Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti

GDPR je osmišljen tako da usklađuje zakone koji se odnose na privatnost podataka širom Evrope i prilagođava način na koji organizacije širom sveta pristupaju privatnosti podataka kada se bave ličnim podacima građana EU. Uredba je stupila na snagu 25. maja 2018. godine i odnosi se ne samo na subjekte EU već i na subjekte van EU koji se bave ličnim podacima stanovnika EU.

Na mnogo načina, GDPR olakšava stvari, pojednostavljuje postojeći paket pravila i pristupa koje nameće svaka država članica, praveći jedan skup pravila koji će vladati svima njima. Sadrži 99 članaka ili klauzula koji pokrivaju gotovo svaki aspekt poslovanja i upravljanja informacijama - sve od saglasnosti za prikupljanje i obradu informacija, do „prava na brisanje“. Glavni cilj Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR) je da osigura transparentnost, sigurnost i odgovornost od strane obrađivača podataka.

Za više informacija o tome kako vam Sky Express može pomoći u usaglašavanju sa GDPR-om, obratite se našim stručnjacima za bezbednost.

Zašto bi GDPR trebalo da vam bude važan?

Nove regulative primoravaju organizacije širom sveta da preispitaju privatnost i zaštitu podataka.

GDPR propisuje brojne obaveze za kompanije, koje rukuju podacima o ličnosti. Propisi se odnose na to da se podaci mogu obrađivati samo u skladu sa Zakonom, da se to može vršiti samo u predviđene i dozvoljene svrhe, da se mora obezbediti tačnosti i sigurnost podataka, te da se isti moraju uništiti, nakon što je ostvarena njihova svrha. Za kompanije, koje se bave masovnim praćenjem i obradom ličnih podataka u velikom obimu, preporučljivo je da imenuju lice za zaštitu podataka o ličnosti (DPO - Data Protection Officer), a ukoliko se vrši obrada podataka građana EU, u brojnim slučajevima, postojaće obaveza imenovanja predstavnika, koji se nalazi na teritoriji EU.

Primena GDPR-a u Srbiji

U novembru 2018. pravni sistem Srbije je usaglašen sa EU propisima o zaštiti podataka o ličnosti nakon što je Narodna skupština Republike Srbije usvojila novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti koji je stupio na snagu 21. avgusta 2019. godine. Zakon je obavezujući za sve organizacije, institucije i kompanije u Srbiji koje obrađuju lične podatke građana EU u svom poslovanju bez obzira gde se sedište ili predstavništvo nalazi u svetu.

Kao deo šireg procesa harmonizacije zakonodavstva Srbije sa zakonodavstvom EU, ovaj Zakon predviđa drastično veći nivo odgovornosti za sve entitete koji prikupljaju i obrađuju lične podatke. Zakonom su obuhvaćene različite situacije, posebno slučajevi zloupotreba. U eri informacionih tehnologija i interneta, suština nove evropske zaštite ličnih podataka je da svaka kompanija koja je uključena u proces prikupljanja i analize ličnih podataka mora biti dobro informisana o pravima ovih pojedinaca, kao jedno od glavnih ljudska prava i sloboda prema Ustavu Republike Srbije.

CONTACT US

Get In Touch

We look forward to
hearing from you.

CONTACT US

KONTAKT

Kontakt

Rado ćemo odgovoriti na vaša pitanja!

KONTAKTIRAJTE NAS
x
Sky Express koristi kolačiće (cookies) koji služe poboljšanju funkcionalnosti sajta i ne sadrže lične podatke. Više o kolačićima pročitajte u Politici privatnosti.
x
Sky Express uses cookies to improve the functionality of the site and do not contain personal information. Read more about cookies in our Privacy Policy.