VESTI

Novosti iz VMware Carbon Black svetaVMware Carbon BlackApp Control

 

 

VMware je svojim klijentima 27.07.2023. ponudio novu verziju App Control servera, 8.10.0. Ova verzija donosi sledeća poboljšanja:

 

• Server UI Refresh

 

Server je osvežen novim vizuelnim izgledom. Koristi istu funkcionalnost kao i prethodne verzije, ali sada ima nove boje, oblike, fontove i logotipe. Sve stranice su ažurirane novim dizajnom koji im omogućava da se prošire i komprimuju kako bi se maksimizirao prostor prozora pretraživača u kojem se stranica pregleda.

 

• Vulnerability Detection !!!

 

Server sada može da identifikuje CVE (uobičajene ranjivosti i izloženosti) povezane sa Windows aplikacijama u okruženju. Server prikazuje CVE na novoj kartici „CVE instance“, na stranici Aplikacije. Na ovoj stranici server će prikazati sve CVE instance otkrivene sinhronizacijom sa API-jem nacionalne baze podataka o ranjivosti (NIST). Sa ove stranice, korisnici mogu da pretražuju i filtriraju ranjivosti prema svom CVE ID-u, CVSS rezultatu (Common Vulnerabilityi Scoring Syistem) ili drugim kriterijumima od interesa. Pored toga, korisnici takođe mogu da identifikuju specifične mašine na kojima se nalaze ranjivosti. Korisnici takođe mogu primati upozorenja o kritičnim CVE-ovima koji se nalaze u njihovom okruženju. Sa ovom novom funkcijom, korisnici mogu da preduzmu dodatne korake da zaštite i obezbede svoje uređaje koristeći App Control Server

 

• Countersigned Certificate Approval

 

Server sada dozvoljava odobrenje potpisanih sertifikata (countersignature) iz konzole. Countersignature predstavlja dodatni potpis koji se dodaje ugovoru ili drugom dokumentu koji je već potpisan. Novo polje je dodato na stranicu „File Details“ u okviru „File Properties“ koje prikazuje naziv potpisanog sertifikata, ako postoji. Klikom na ovo polje korisnici se usmeravaju na odgovarajuću stranicu „Certificate Details“ na kojoj se može pronaći izdavač sertifikata. Korisnik tada može da odobri izdavača sertifikata sa potpisom. Ovo izbegava dugotrajan proces ručnog odobravanja potpisanog sertifikata.

 

• Communication Key Rotation Visibility and Scheduling

 

Server sada korisnicima pruža veću vidljivost u procesu rotacije komunikacijskih ključeva agent/server. Novi odeljak je dodat na karticu „Security“ na stranici „System Configuration“ koja prikazuje datum kada je poslednji komunikacioni ključ generisan i sledeću zakazanu rotaciju. Korisnici sada mogu da regenerišu ključeve i ponovo zakažu buduće rotacije ključeva na željeni datum. Pored toga, kreirano je novo upozorenje na konzoli koje obaveštava kupce 5 dana pre predstojeće rotacije ključa. Ova nova funkcija ima za cilj da pomogne korisnicima sa alternativnim lokacijama za preuzimanje resursa da se pripreme za rotacije komunikacijskih ključeva i obezbedi fleksibilnost oko procesa.

 

• AD Managed Service Account Support

 

Server sada može da se instalira i pokrene korišćenjem Active Directory (AD) servisnog naloga. Sevisni nalozi kojima upravlja AD su bezbednija alternativa standardnim AD nalozima. Koriste složenije lozinke koje nijedan korisnik ne zna i ne čuvaju se lokalno. Ove lozinke se takođe automatski menjaju svakih 30 dana, podrazumevano. Podrška za servisne naloge kojima upravlja AD namenjena je korisnicima koji žele dodatnu sigurnost oko upravljanja serverom.

 

Dokumentaciju vezanu za App Control možete pronaći na adresi: Carbon Black App Control Documentation (vmware.com)Poslednje vestiCONTACT US

Get In Touch

We look forward to
hearing from you.

CONTACT US

KONTAKT

Kontakt

Rado ćemo odgovoriti na vaša pitanja!

KONTAKTIRAJTE NAS
x
Sky Express koristi kolačiće (cookies) koji služe poboljšanju funkcionalnosti sajta i ne sadrže lične podatke. Više o kolačićima pročitajte u Politici privatnosti.
x
Sky Express uses cookies to improve the functionality of the site and do not contain personal information. Read more about cookies in our Privacy Policy.