BLOG

Bezbednost poslovnih informacionih sistema
Velika količina informacija i njihov sve brži transfer predstavljaju savremeni poslovni trend, te izazov za svaku kompaniju, bez obzira na industriju, veličinu i geografsku lokaciju.

U vremenu kada je količina podataka sve veća, rokovi za donošenje odluka sve kraći, a konkurencija sve jača, postavlja se pitanje: na koji način obezbediti, skladištiti i analizirati podatke u najkraćem roku i u skladu sa tim donositi prave odluke i održati i unaprediti tržišnu poziciju?

 

SAP i Oracle E-Business Suite spadaju u red najrasprostranjenijih ERP (Enterprise Resource Planning) sistema na svetu.

Od krucijalne je važnosti da su ove aplikacije stabilne, bezbedne od internih i eksternih informatičkih pretnji i usaglašene sa regulativama. SAP i Oracle EBS sistemi su složeni, namenski prilagođeni korisniku i presudni za uspešno poslovanje kompanija.

 

Onapsis je platforma koja osigurava njihovu stabilnost i visoke performanse. Osnovana 2009 godine u Argentini, Onapsis je danas cybersecurity kompanija svetskog renomea. Sa sedištem u Bostonu, SAD-u, Onapsis je dobitnik mnogobrojnih međunarodnih priznanja i nagrada.

Više od 300 uspešnih kompanija štite više od 18 000 poslovnih aplikacija uz pomoć Onapsis rešenja. 

 

Šta omogućava Onapsis?

 

• Onapsis platforma je rešenje za zaštitu SAP sistema, koja automatizuje otkrivanje ranjivosti i reagovanje/odgovor na pretnje;

 

• Jedino rešenje koje štiti i SAP i Oracle EBS sisteme jednom platformom;

 

• Ubrzava ključne inicijative za digitalnu transformaciju: izmene poslovnih modela se mogu bezbrižno implementirati;

 

• Daje uvid u rizike i ranjivosti ERP platforme, na nivou kôda i na nivou sistema;

 

• Sprečava pogrešno konfigurisanje sistema i neautorizovane izmene;

 

• Detekcija i dojava zlonamernih procesa ili zloupotrebe;

 

• Timovi za informacionu bezbednost, IT, reviziju i usklađenost sa regulativom sada mogu bolje da sarađuju koristeći jedan alat za svoje potrebe;

 

• Podržava ERP sisteme i na sopstvenoj lokaciji i u cloudu.

 

Kako funkcioniše Onapsis?

 

1. ANALIZA

Posle izrade inicijalnog inventara, Onapsis platforma kontinuirano nadgleda ERP sistem i otkriva ranjivosti i neusaglašenosti u sistemu, aplikacijama, kôdu, transportnom nivou. Rezultat analize daje jasan uvid u potencijalne probleme i konkretne korake za otklanjanje neusaglašenosti i smanjenje rizika. Proaktivna i holistička identifikacija rizika pomaže u prioritizaciji otvaranja slučajeva za ažuriranje i prilagođavanje sistema.

 

2. KONTROLA

Eliminiše operativne rizike koji su u vezi sa održavanjem i unapređivanjem ERP sistema tako da SAP Basis i Oracle DBA timovi mogu da ojačaju transportne procese, analiziraju namenski izrađen kôd i proaktivno identifikuju pogrešne konfiguracije sistema.

 

3. USAGLAŠAVANJE

Automatizovano upravljanje obezbeđuje usaglašenost sa regulativom, jer omogućava IT i ERP timovima implementaciju politika i procedura koje se ne mogu zaobići. Izveštaji koje Onapsis generiše daju jasnu sliku o usaglašenosti i stepenu izloženosti riziku.

 

4. ZAŠTITA

Onapsis kontinuirano nadgleda ERP sistem što omogućava SOC (Security Operations Center) i IR (Incident Response) timovima da u najkraćem roku odgovore na interne i eksterne pretnje za bezbednost podataka.

 

Zaštita kritičnih poslovnih aplikacija je ključna za uspešno poslovanje

 

Godina 2020 bila je puna ekonomskih neizvesnosti. Pandemija i visokotehnološki kriminal su među najvećim uzrocima finasijskih gubitaka za kompanije. Stopa sajber kriminala iz godine u godinu je u sve većem porastu. Prema izveštaju Verizon Data Breach Investigations (DBIR) za 2020 godinu 43% data breaches je nastalo kao posledica ranjivosti web aplikacija. Uzimajući u obzir da će se rad na daljinu nastaviti tokom 2021 godine i da će hakeri nastavljati da targetiraju najranjivije sisteme, od izuzetne je važnosti da se sigurnost poslovnih aplikacija obezbedi na adekvatan način.


Poslednji blogovi
O nama
Sky Express je ekskluzivni distributer naprednih sajber bezbednosnih rešenja i usluga u oblasti informacione bezbednosti, pokrivajući tržišta Srbije, Crne Gore, BiH, Severne Makedonije i Albanije.


Sky Express nudi pažljivo odabran spektar komplementarnih, kompatibilnih i primenljivih rešenja.


Saznajte više

CONTACT US

Get In Touch

We look forward to
hearing from you.

CONTACT US

KONTAKT

Kontakt

Rado ćemo odgovoriti na vaša pitanja!

KONTAKTIRAJTE NAS
x
Sky Express koristi kolačiće (cookies) koji služe poboljšanju funkcionalnosti sajta i ne sadrže lične podatke. Više o kolačićima pročitajte u Politici privatnosti.
x
Sky Express uses cookies to improve the functionality of the site and do not contain personal information. Read more about cookies in our Privacy Policy.