BLOG

Sajber kriminal u 2021
Krajem godine kompanije iz različitih industrija obično objavljuju izveštaje o tome šta sledi u narednoj godini, ali niko u 2019. godini nije mogao da predvidi pandemiju i svetsku reakciju na nju.

Organizacije su bile prinuđene da donose odluke koje su u osnovi, a možda i trajno, promenile način poslovanja. Iako je 2020. bila ispunjena velikom neizvesnošću, i dalje postoje garancije na polju sajber bezbednosti. Sajber kriminalci će nastaviti da napadaju bez obzira na izazove sa kojima se suočavaju njihove mete. To će dovesti do prekida poslovanja, kompromitacije podataka, povrede reputacije i gotovo uvek finansijskog gubitka. Ovi akteri su i dalje motivisani špijunažom i novčanom dobiti.

Pogled na sajber pretnje iz aktuelne godine pomoći će kompanijama, vladama i organizacijama svih veličina da se bolje pripreme za zaustavljanje pretnji u 2021. godini.

 

Sa čime smo se susreli u 2020. godini i šta možemo očekivati u 2021. godini?

 

1. Zdravstveni i obrazovni sistem, kao i bankarski sektor nastavljaju da budu glavne mete napada Bitka sa pandemijom se nastavlja i u narednoj godini, tako da će mete napada nastaviti da budu zdravstvene ustanove, kao i proizvođači vakcine protiv Covid-19. Ove organizacije će morati da počnu da razmišljaju ’’out of the box’’ . Obrazovne ustanove su preko noći morale da se adaptiraju na online nastavu. Ovakva praksa je u početku imala mnogobrojne izazove u tehničkom smislu, način na koji su đaci radili domaće zadatke, kontrolne itd. Učitelji, profesori su morali da se prilagode novim komunikacionim aplikacijama. Poučeni iskustvom, u narednoj godini se očekuje poboljšanje organizacije obrazovnog sistema kao i povećanje hakerskih napada jer je sigurno da će se online školovanje nastaviti tokom cele školske godine. Napadi na finansijske institucije postaju rasprostranjeniji. Banke su, po prirodi posla, privlačna meta, napadi su najčešće usmereni na ekstrakciju osetljivih podataka, ucenjivački softver i DDoS napade na IoT uređaje. Rastuću pretnju predstavljaju softveri za mobilne uređaje koji ciljaju bankarske kredencijale korisnika i vrše prevaru klikom na oglase. Mobilni uređaji već odaju mnogo više ličnih podataka nego što većina korisnika shvata, zahvaljujući aplikacijama koje zahtevaju širok pristup kontaktima, porukama, fotografijama itd.

 

2. Digitalna transformacija - još brža

 

Digitalna transformacija strateški je cilj mnogobrojnih organizacija od početka 2010. godine. Pandemija je učinila da se način života svakog čoveka promenio, samim tim i način obavljanja posla kao i potrošačke navike. Kako bi odgovorile na ove izazove, mnoge organizacije su se okrenule digitalnoj transformaciji podataka. Usvajanje novih tehnologija i povećanje broja korisnika interneta znači da je većina svetske populacije u velikom riziku od izlaganja podataka.

 

3. Nastavak finansijskih izazova usled ekonomskih gubitaka

 

Finansijski gubici usled uticaja pandemije na globalnu ekomoniju su neizmerljivi. Mnogobrojne organizacije, iz različitih industrija nezavisno od veličine, su pretrpele dodatne finasijske štete usled višestrukog porasta ransomware napada u 2020. godini. Hakeri će povećati napade na RDP, VPN i ostale tehnologije koje omogućavaju rad na daljinu. CSO i CISO u kompanijama koje su uspele da nastave poslovanje, verovatno sa smanjenim bužetom, će morati da preispitaju postojeće sisteme zaštite kako bi povećali bezbednost informacionih sistema. Upotreba 5G mreže će omogućiti višestruko brži prenos podataka krajnjim korisnicima što će uticati na višestruko povećanje sajber kriminala.

 

Na koji način da smanjimo rizike?

 

U bliskoj budućnosti, Covid-19 virus će i dalje imati značajan uticaj na normalno poslovanje, sa fokusom na podršku daljinskom radu, virtuelnim događajima i novim platformama za produktivnost. Pandemija je primorala skoro svaku organizaciju da postane bolja u radu u značajno promenjenim uslovima rada i nakon promena okruženja, IT bezbednosni izazovi će se najverovatnije zadržati tokom 2021. godine. Zbog sve veće opasnosti od sajber napada, neophodno je da organizacije obezbede polise cyber osiguranja kako bi umanjile finansijske rizike od cyber napada. Dobra vest je da je globalna svest o sajber bezbednosti veća i da su kompanije spremne da investiraju u povećanje zaštite podataka i implementiraju nove, naprednije tehnologije.

Preporuka finansijskim institucijama je da svoju informacionu infrastrukturu posmatraju kao kritični resurs i da u skladu sa tim preduzmu adekvatne mere bezbednosti za zaštitu svog core poslovanja.


Poslednji blogovi
O nama
Sky Express je ekskluzivni distributer naprednih sajber bezbednosnih rešenja i usluga u oblasti informacione bezbednosti, pokrivajući tržišta Srbije, Crne Gore, BiH, Severne Makedonije i Albanije.


Sky Express nudi pažljivo odabran spektar komplementarnih, kompatibilnih i primenljivih rešenja.


Saznajte više

CONTACT US

Get In Touch

We look forward to
hearing from you.

CONTACT US

KONTAKT

Kontakt

Rado ćemo odgovoriti na vaša pitanja!

KONTAKTIRAJTE NAS
x
Sky Express koristi kolačiće (cookies) koji služe poboljšanju funkcionalnosti sajta i ne sadrže lične podatke. Više o kolačićima pročitajte u Politici privatnosti.
x
Sky Express uses cookies to improve the functionality of the site and do not contain personal information. Read more about cookies in our Privacy Policy.